Styrelsen för 2020:

Ordförande: Hanna Johansson

Kassör: Lotta Eliasson

Sekreterare: Emma Olsson

Ledamot: Janna Holmquist

Ledamot: Ida Fransson

Suppleant: Fanny Landerman

Suppleant: Julia Petersson

Suppleant: Emma Jonsson

Adjungerad: Anna-Lena Eriksson


Representanter från BUS: Emma Olsson & Julia Petersson

Valberedning: Ella Blom, Maria Östman, Elle Heiing.

Revisorer: Morgan Karlsson, Lars Jarvisson

Revisorssuppleanter: Johan Blom, Andreas Drottman

Hemsidan är skapad med