Bätteropps HS styrelse för 2022

Ordförande: Linnea Lönnbom

Kassör: Lotta Eliasson

Sekreterare: Emma Olsson

Ledamot: Fanny Ritzman Landerman

Ledamot: Sofie Lennartsson

Suppleant: Fredrik Myrsäter

Suppleant: Julia Petersson

Adjungerad: Anna-Lena Eriksson

Revisor: Morgan Karlsson

Revisor: Fredric Reffel

Revisorssuppleant: Björn Östman

Valberedning

Maria Östman (sammankallande),

Ella Blom

Chester Plichta

Representanter från bus

Emma Olsson (ledamot)

Julia Petersson (suppleant)

Hemsidan är skapad med