Bätteropps Ungdomssektion

BUS Styrelse för 2020:

Ordförande: Emma Olsson

Kassör: Julia Petersson

Sekreterare: Ella Drottman

Ledamot: Ella Carenger

Ledamot: Tilde Holmquist

Ledamot: Elin Biskop

Ledamot: Sofia Blom


Valberedning:


Representanter till styrelsen: Emma Olsson, Julia Petersson

Hemsidan är skapad med