Välkommen till Bätteropps Hästsällskap!

På gång:


Medlemsavgifter för 2021

  • Junior 270:-
  • Senior 380:-
  • Familj  600:-

Du betalar medlemsavgiften på bankgiro BG 5616-8370.

När medlemsavgiften betalas är det viktigt att uppge namn, adress och födelsedata (hela personnummret) på den som ska bli medlem.

Föreningen behöver de uppgifterna för att registrera medlemmen hos Svenska Ridsportförbundet.Hemsidan är skapad med